Skip to content

Laia Ferrer Martí

Laia Ferrer Martí

Laia.ferrerArrova.jpgupc.edu

Organització i Logística Industrial

ETSEIB, Edifici H, planta 11
Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Tel: (+34) 93.401.17.01